Ukrižovaný - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 5,1-3.5-16

Dnes čítame, ako Ježiš prichádza k chorému, ktorého uzdraví. Následne sa vzdiali a potom ho znovu vyhľadá. Myslím, že aj mnohí veriaci majú skúsenosť Božej blízkosti a milostivých okamihov, následne jeho vzdialenia sa a potom jeho opätovných príchodov. Prečo to Ježiš robí? Jednou z odpovedí môže byť, že nás pozýva k tomu, aby sme sa stávali spravodlivými. Podobne ako v Knihe Genezis, ktorá opisuje spravodlivých pred Bohom ako tých, ktorí chodia s Bohom (Gn 5, 22). No nechodia naprázdno. Uzdravený si vzal lôžko, na ktorom dlho ležal. Podobne ako Kristus bude navždy spojený s krížom, na ktorom zaspí spánkom smrti pre znamenie vzkriesenia. Vezmite každý deň svoj kríž a nasledujte ma, povzbudzuje Ježiš svojich súčasníkov i nás, aby sme boli dedičmi nového života.

Pane, daj nám prijímať tvoje príchody i momenty vzdialenia sa.

Fr. Irenej, OP