Jn 10, 22-30

„Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí.“ Prečo to evanjelista spomína? Ježiš vždy, keď vyučoval, tak sedel. Taký bol štýl židovského učiteľa, posediačky. Ježiš po predchádzajúcich skúsenostiach zistil, že je pre neho nemožné dostať sa k srdciam svojich rodákov, židov.

Prechádzanie popri stĺpoch je spôsob učenia v gréckych, peripatetických školách. Ježiš tým dáva najavo, že jeho misia vykročila mimo hranice Izraela, k pohanom. Evanjelium bude mnohými židmi odmietnuté, ale prijmú ho tí, ktorí nepochádzajú z jeho ovčinca, ktorí nie sú židia.

Ak má niekto zamknuté srdce, tak hoci by sa diali veľké divy, budú odvrhnuté. Problém nespočíva v tom, že Ježiš hovorí zle. Je to problém blokády, ktorú človek kladie na svoje srdce a svoj rozum. Nielenže človek neprijíma pravdu, ale sa ju snaží sám tvoriť, ktorá v jeho živote postupne zaberá miesto Boha. „Vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.“

Fr. Šimon OP