Mk 1, 14-20

Prvé Ježišove slová v Markovom evanjeliu: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Je to Ježišova výzva, že Božie kráľovstvo je blízko, stojí vedľa nás, aby sme mu vytvorili miesto. Obrátením a dôverou umožníme jeho šírenie.

Za ľudskou inteligenciou, mimo ľudských schopností porozumenia, je význam slova obrátenie, o ktorom hovorí Ježiš. Jeho slová sú výzvou, ale aj prosbou prelomiť ľudské hranice chápania, čistú racionálnosť v poznávaní vecí a javov, rovnako aj Boha. Je dôležité pretrhnúť tieto schémy kvôli šíreniu Božieho kráľovstva. Je to tiež pretrhnutie egocentrizmu, egoizmu, a teda pretrhnutie kontaktu s hriechom.

Dôverujte a nebojte sa opúšťať zaužívané schémy, rutinu, aby ste boli schopní a ochotní s dôverou kráčať životom v novosti Evanjelia, spoliehať sa a dôverovať pokoju a istote víťazstva, ktoré nám Boh ponúka vo vzťahu s Ježišom.

Fr. Šimon OP