Mk 6, 53-56

Niektoré miesta majú výnimočnú atmosféru a veľký vplyv na človeka. Možno máme osobnú skúsenosť s miestami, kde sa zrodila alebo prehĺbila naša viera, láska. Radi ich navštevujeme a spomíname na ne.

Dnešné evanjelium nám hovorí, že nejestvujú privilegované miesta. „Začali znášať svojich chorých ta, kde bol. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.“ Ježiš nikdy nedovolí, aby jeho konanie súviselo s nejakým miestom. Pre Ježiša je uzdravujúcim miestom každé miesto, kde ho môže človek stretnúť.

Nech si turisti cestujú po konkrétnych miestach na zemi, hovorieval Gregor z Nyssy. Kresťan si má vyberať miesta nového stvorenia, ktorými sú sviatosti. V nich Ježiš aj dnes koná, a tam ho môže každý stretnúť. Ony sú riekou života, ktorú nemožno udržať v múroch chrámu, vyteká na všetky svetové strany a prináša mimoriadnu hojnosť svojich plodov (Ez 47, 1n).

Fr. Šimon OP