Posledná večeraJn 13, 1-1

„Ježiš nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“ Svätý Augustín (354-430) k tomu dodáva: „Čuduješ sa, že Ježiš vstal od stola a vyzliekol si šaty? Prekvapuje ťa to? To, čo urobil Ježiš pri poslednej večeri, robí Boh od vekov.“

Petrovi sa zdá, že Ježiš prevracia na ruby jediný zmysluplný poriadok. Poriadok, v ktorom je Boh Pánom a človek mu slúži. Je to ale naopak, Boh od vekov a naveky je v službe človekovi. Dôvod? Aby človek zrealizoval svoju najväčšiu hodnotu.

„Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Peter sa hlboko mýli. Večnosť, život s Bohom je hostina, na ktorej človek sedí pri stole a Boh obsluhuje.

Fr. Šimon OP