malá cestaLk 21,1-4

Terézia z Lisieux pochopila skutok chudobnej vdovy, ktorá popri bohatých ľuďoch vhodila do chrámovej pokladnice iba dve drobné mince. Ten skutok pramení z pohľadu na svoj život. Prameňom istoty bol za čias Ježiša muž, ktorý chodil zarábať peniaze. Vdova vo svojom mene ukrýva, že je bez muža a je chudobná. Mohla sa zapozerať do svojej beznádejnej životnej situácie a žalostiť nad ňou. No ona urobila niečo úplne iné. Vložila svoju dôveru a nádej v Boha. Ten ju síce nevytrhol z chudobného položenia, ale pomohol jej zo svojho života urobiť dar lásky a služby a tak dáva najavo, ako na každom záleží. Na čo Terézia hovorí, že je jedno, či stavia človek katedrály, alebo škrabe zemiaky – ak to robí z lásky. 

Pane, dal si nám dar života, pomáhaj nám prijímať ho s vďačnosťou a ochotou pomôcť.

Fr. Irenej, OP