Mk 9, 41-43.45.47-50

„Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.“ Obeťami pohoršenia sú „maličkí“, čo v biblickom jazyku neoznačuje iba deti, ale ľudí krehkej, nestabilizovanej viery.

Ježiš nás vyzýva, aby sme boli pozorní a starostliví voči „maličkým“. Oni potrebujú ruky, ktoré ich podržia, oči, ktoré im pomôžu nájsť správny smer, nohy, ktoré pomôžu ich váhajúcim krokom. Ak slabších vo viere nechávame samých alebo sme príčinou ich úpadku, stávame sa, ako satan, oddelenými od Boha.

Ježiš nás upozorňuje, že v našich rukách a slovách je veľká sila. Sme zodpovední za bratov a sestry vo viere. Úcta a starostlivosť o „maličkých“ má byť centrom diania kresťanského spoločenstva.

Fr. Šimon OP