Mk 7, 24-30

„Len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa Ježišovi k nohám“. Ani to, že je vo vysokom postavení, ani že je cudzinka, Židmi považovaná za psa, nič ju neodradilo a nezastavilo v tom, aby sa dostala k Ježišovi. Zaujíma ju jedine zdravie dcéry. Srdce matky trpí spolu s dieťaťom.

Ježišova odpoveď je prekvapivá: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám“. Čo tým Ježiš vyjadril? Čo pre teba znamená tvoja dcéra, pre mňa deti Izraela. Ježišovo srdce je srdce Boha, jeho láska je aj otcovská, aj materinská. Ježiš odpovedá s materinskou láskou voči svojim deťom, ktoré ho nepoznávajú a neveria mu.

„Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“ Žena nechce predbehnúť iných, prijíma svoje postavenie v tajomnom pláne Boha. Neodradí ju ani veľké pokorenie, že bola postavená na roveň psov. Je presvedčená, že Ježiš jej môže pomôcť, a on to aj urobí. „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“

Fr. Šimon OP