Božie milosrdenstvoJn 20, 19-31

Apoštol Tomáš povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ Ježiš Tomášovi nič nevyčíta. Dáva mu to, po čom túžil. „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Je to jediné miesto v evanjeliách, kde sa o Ježišovi hovorí priamo ako o Bohu. Boh nás prijíma takých, akí sme, aj s ranami našej viery. Dospelá viera nemôže byť detsky nepoškvrnená. To, čo nás skutočne zmení, je skúsenosť Božej lásky.

Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. Boh na ľudský hriech a krutosť odpovedá milosrdenstvom. Milosrdenstvo, to je verný Boh obrátený tvárou k ľudu, ktorému zadarmo ponúka spásu, a on to odmieta. Ježiš povedal svätej Faustíne: „Skôr než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva. Kto nechce prejsť dvermi môjho milosrdenstva, musí prejsť dvermi spravodlivosti.“

Fr. Šimon OP