Návrat človka k Bohu - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 9, 14-29

„Všetko je možné tomu, kto verí.“ Keď Ježiš vyhnal z posadnutého chlapca nečistého ducha, zdalo sa, že chlapec zomrel. Na základe tejto zvláštnosti nám evanjelium pripomína, že väčším zázrakom než vyhnanie zlého ducha bolo obdarovanie tohto chlapca Božím životom.

Zlý duch by zrejme nemal do neho prístup, keby chlapec už predtým nebol duchovne mŕtvy. Za posadnutého chlapca sa prihovára jeho otec. Táto skutočnosť poukazuje na veľký význam modlitby príhovoru za niekoho iného, koho postihuje rôzny druh nešťastia.

Otec chlapca vie, že taká silná viera v ňom nie je, ale vie, že Ježiš má moc jeho vieru očistiť a prehĺbiť: „Verím Pane, pomôž mojej nevere“. Takýmto spôsobom otec posadnutého chlapca nielenže dostal to, o čo prosil, ale aj sám bol duchovne obohatený. Nešťastie syna ho priviedlo k hlbšej viere.

Fr. Šimon OP