Mt 21, 28-32

„Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!“ Ale on odpovedal: „Nechce sa mi.“ No potom to oľutoval a išiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: „Idem, pane!“ Ale nešiel.

Božími priateľmi sa stávame nie vyhláseniami, predsavzatiami, ale skutkami. Väčšiu šancu na nájdenie Boha má ten, ktorý si uvedomuje svoju hriešnosť. Lebo najväčším hriechom je nevidieť svoj hriech. „Idem pane!“ Ale nešiel.

Nešťastím v našom živote je falošný pocit bezhriešnosti. A šťastný je ten hriešnik, ktorého Božia milosť priviedla k obráteniu. Spoznať, vyznať svoj hriech a ľutovať ho pred Bohom, je viac ako vzkriesiť mŕtveho.

Fr. Šimon OP