Mt 14, 1-12

Na ikonách býva znázorňovaný svätý Ján Krstiteľ s krídlami. Grécke slovo /angelos/ – znamená posol. Ján Krstiteľ bol Ježišov predchodca.

I dnes Ježiš prichádza k dušiam, stretáva sa s nimi. Aj dnes má Ježiš skoro vždy nejakého predchodcu. Sú to ľudia, ktorí príchod Ježiša do sŕdc iných pripravujú. Sú nimi rodičia pre deti, vychovávatelia pre svojich zverencov, učitelia pre žiakov a všetci ľudia, ktorí majú dobrý vplyv na iných. Predchodcom Ježiša je každé slovo, ktorým blížnemu priblížime svoju vieru.

Ježiš si vážil svätého Jána Krstiteľa. Preto ocení aj dnes službu tých ľudí, ktorí mu pripravujú cestu do sŕdc iných. Obrátenie k Bohu nie je ľudské dielo. Je to dar Božej milosti. Je pre nás veľké privilégium, že môžeme toto prijatie pripravovať. Je to „anjelská“ služba v diele Božieho Syna.

Fr. Šimon, OP