MajákJn 16, 12-15

„Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“ Evanjelium je veľké tajomstvo, ktoré človeka úplne prerastá. Hoci žijeme po zmŕtvychvstaní Krista a zoslaní Ducha Svätého, je aj v nás táto ľudská neschopnosť prijať Božiu pravdu. Preto je veľmi potrebné pozývať Ducha Svätého do svojho života, aby nás vovádzal do života Svätej Trojice. Dôležité je vedieť, kto nás v živote vedie, kým sa inšpirujeme.

Evanjelista Lukáš píše: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?“ (Lk 6, 39) V Skutkoch apoštolov v stretnutí Filipa so sluhom etiópskej kráľovnej: „Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: „A aj rozumieš, čo čítaš?“ On odvetil: „Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?“ (Sk 8, 30) A Filip mu vysvetľoval, ako sa v Ježišovi naplnili predpovede starého zákona o Pánovom služobníkovi.

V Apokalypse: „Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.“ (Zjv 7, 16)

Fr. Šimon OP