Mk 8, 11-13

„Začali sa s Ježišom hádať. Žiadali od neho znamenie z neba.“ Farizeji obviňujú Ježiša, že je povrchný, ľahostajný voči predpisom… „On si v duchu vzdychol.“ Len nedávno urobil znamenia, dvakrát rozmnožil chleby, preto povedal: „Toto pokolenie znamenie nedostane.“

Evanjelista chce vyjadriť, že sa jedná o ľudí, ktorí za každú cenu hľadajú potvrdenie svojej nevery. „Nechal ich tam.“ Ježiš ich nesúdi, nepotupuje, ale necháva ich s vlastnými myšlienkami. Pretože žiaden zázrak, žiadne znamenie ľudí tohto typu nezmení, ale sa ešte viac upevnia v odpore, nepriateľstve, nevere.

Kto chce v živote viery iba rozumieť, ten blúdi. Ale v podobnej situácii je aj ten, kto chce veriť bez toho, aby sa snažil porozumieť. Rozum sa nemá báť viery ani viera rozumu.

Fr. Šimon OP