Duch Boží nad vodami - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 12, 8-12

„Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.“ Či naozaj jestvuje hriech, ktorý nie je možné odpustiť?

Neodpustiteľný hriech je vysvetľovaný ako ten, ktorý sa vzťahuje na ľudí, ktorí spochybňujú Zjavenú pravdu a sami sa uzatvárajú pred možnosťou prijať odpustenie, aby boli vovedení do Života. Ale môže sa jednať aj o naliehavosť chvíle, v ktorej žijeme. Čas, ktorý je stotožňovaný s kairosom, ktorý nesmieme prehliadnuť, lebo stanovuje jedinú možnosť, po ktorej nebude iná.

Pekne túto pravdu vyjadril A. S. Exupéry (1900-1944): „Život človeka je príležitosťou narodiť sa pre nebo. Peklo je zistenie, že som prázdny, že som sa nenaplnil Bohom.“ Božie slovo nám dnes pripomína naliehavosť vyjadriť svoju vieru „tu a teraz“. Boh môže odpustiť iba tomu, kto vie, že potrebuje odpustenie a je ochotný ho prijať.

Fr. Šimon OP