Panna Mária 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 2, 41-52

Srdce Márie bolo ako srdce Evy, nepoškvrnené, a ním aj ostalo. Svätý Tomáš Akvinský (1225-1274) to vyjadril: „Eva túžila po ovocí, ale nenašla v ňom to, čo očakávala. Had ju oklamal a jej srdce sa poškvrnilo. Mária vo svojom Ovocí, čiže v Ježišovi, našla všetko to, po čom Eva túžila.“ Mária dobrovoľne spolupracovala s Božím plánom záchrany človeka a jej srdce ostalo nepoškvrnené.

Eva očakávala rovnosť s Bohom. Zjedením ovocia sa však nestala rovná Bohu. Mária našla všetko, po čom Eva túžila, v plode svojho lona. Prostredníctvom Ježiša sme rovní Bohu. Eva zatúžila po chutnom ovocí, nenašla však chuť, hovorí Tomáš, ale nahotu a bolesť. V ovocí Márie, v Ježišovi, nachádzame sladkosť a večnú záchranu. „Kto je moje telo, má večný život.“

„Jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.“ Mária je najlepšia učiteľka, pri prehlbovaní tajomstva slov napísaných na stránkach Evanjelia. Z tohto dôvodu s modlitbou k Márii, Ave – Zdravas, treba zaobchádzať ako s dverami, cez ktoré sa dostaneme k Bohu. Slová, ktoré Mária prijala do srdca, sa rytmicky pohybovali, boli kolísané a opatrované. V nej našli materinskú pôdu, mohli vzklíčiť a priniesť úrodu.

Fr. Šimon, OP