Mk 12,18-27
Niekedy sa nám ťažko hľadajú odpovede v živote, pretože si môžeme klásť nesprávne otázky. Podobne ako saduceji, ktorí neverili vo vzkriesenie mŕtvych, a predsa si kládli otázku o manželstve po smrti. Koho manželkou bude, keď mala siedmich mužov? Ježiš odpovedá, že je to nesprávna otázka, ktorá si pletie dve veci. Prvou je bytostné prináležanie manželov, ktoré Ježiš rozširuje o bytostné prináležanie k Bohu. Boh je nám často vnútorne bližší, ako si vieme byť niekedy ľudsky blízki aj s najbližšími. A druhou vecou je vzkriesenie mŕtvych. Ježišovo odvolávanie sa na stať o kríku ma váhu dvojitého argumentu. Prvým je, že Boh je schopný zapáliť krík, ale nespáliť ho. Druhým je, že ten, ktorý do nás vtlačil pečať nesmrteľnosti – v túžbe po pravde a láske –, je jediný schopný zasýtiť túto túžbu, ktorú do nás vložil.

Pane, uč nás svojej múdrosti.

Fr. Irenej, OP