Jn 10, 11-18

Čo teda? Pastier? „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ Máme dve možnosti, nechať sa viesť alebo viesť iných. Ježiš používa obraz pre vtedajších poslucháčov zrozumiteľný. Pastier kráča na čele stáda, hľadá obživu pre ovce, bráni pred hroziacim nebezpečenstvom, je prvým terčom pre agresora. Ovce počúvajú jeho hlas, nasledujú ho, je pre ne istotou, bezpečím, ochranou.

Ježiš sa predstavuje ako Dobrý Pastier. Prečo? Používa tento obraz v situácii, keď uzdraveného slepca od narodenia židia vyhodili spomedzi seba. Ježiš sa ho ujíma, berie ho pod ochranu rečou o bráne, ovčinci a pastierovi. Evanjelista Ján pripomína tieto Ježišove slová rodiacim sa kresťanským spoločenstvám na konci prvého storočia, ktoré boli vylučované spomedzi židov. Ja som brána, hovorí Ježiš, cezo mňa môžete prichádzať aj odchádzať ako deti do rodičovského domu. Ste Božie deti a váš život má pre mňa a môjho Otca väčšiu cenu ako môj vlastný.

Je to centrálna myšlienka kresťanstva. Nenájdeme ju v žiadnom filozofickom ani inom náboženskom systéme. „Stvorenie je dôležitejšie ako stvoriteľ.“ Vzťah Boha k človeku hovorí o tom, akú cenu má človek v Božích očiach. Neporozumieme sebe, zmyslu svojho života, ak nespoznáme Ježiša. Všetko ostatné v celom stvorení je prostriedkom, aby sme toto tajomstvo rozpoznávali. Ak nie som ovca, tak pastier? Som pripravený zomrieť za iných?

Fr. Šimon OP