Duch SvätýJn 20, 19-23

„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Boh chce, aby v nekonečnej vzdialenosti medzi ním a nami bola rovnosť. Rovnosťou medzi človekom a Bohom je úplná ľudská sloboda prijať alebo odmietnuť naše smerovanie k nemu.

Duch Svätý je tretia Božská osoba, je to láska medzi Nebeským Otcom a Ježišom. Ak pozveme do svojho života Ducha Svätého, stane sa naším obhajcom, stojacim vedľa nás. Potrebujeme ho hlavne preto, lebo sme vinní pred Bohom, nie preto, že sme slabí. Najväčší problém a ťažkosť pre človeka je ostať so svojou vinou sám.

Kto sa postaví vedľa hriešnika? Duch Svätý a tí, ktorí sa mu poddajú. Duch Svätý nás vovedie do plnej pravdy, ktorá je zviditeľnená v ukrižovanom Ježišovi. Neuniesli by sme celú pravdu o sebe, rozmliaždila by nás. Duch Svätý nás obháji. Ohlási a pripraví nás na čakajúce ťažkosti, aby sme ich mohli uniesť. Umožní nám uchopiť ich posledný skrytý význam.

Fr. Šimon OP