Lk 1, 46-56

K porozumeniu Máriinmu spevu Magnifikát je potrebné spolu s Máriou a celým spoločenstvom veriacich prijať za svoje to, čo pieseň zjavuje. Je to základná kresťanská skúsenosť, v ktorej človek stojí s Bohom tvárou v tvár.

Človek bol stvorený na „obraz Stvoriteľa“ (Gen 1, 27). Origenes (185-253) hovoril, že viera pretvára dušu na obraz Krista. Tvoríme zo svojej duše väčší alebo menší obraz, nedokonalý a odpudzujúci alebo jasný a žiariaci, podobný originálu. Dobrým skutkom, myšlienkou, slovom, zvelebíme svoju dušu a Boží obraz v nás sa stane veľkým. Keď hrešíme, vtedy sa v nás obraz Stvoriteľa umenšuje a vytratí. Teda nie Boh sa umenšuje a mizne, ale my sami sa namiesto obrazu Spasiteľa meníme na iné obrazy.

Sú ľudia, o ktorých povieme: „To je Boží človek,“ alebo „On naozaj žije s Bohom“. Pritom sú to zvyčajne osoby nenápadné. Nehovoria veľa o Bohu. Nechvália sa svojou nábožnosťou. Ale žiari cez nich Boh. Sú to ľudia, ktorí možno iba raz v živote stáli s Bohom tvárou v tvár. Takíto ľudia potom spievajú celým svojím životom pieseň veleby a jasotu. Ich život sa stáva verejnou oslavou Stvoriteľa. Tak ako život Márie.

Fr. Šimon OP