Mt 9, 1-8

Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Všetci čakali fyzické uzdravenie a nevedeli si predstaviť nič iné dôležitejšie. Naznačuje, že jestvuje v ľudskom živote väčší problém ako ochrnutie. Ježiš urobil to, čo môže robiť iba Boh, odpustiť hriechy! Jeho konanie je zrozumiteľnejšie pre toho, kto vie, že v chápaní Židov zlo v každej podobe, teda aj choroby, prišlo na svet z dôvodu hriechu.

Veľmi dobre tomu rozumejú učení v Písme, ktorí okamžite vo svojom vnútri dochádzajú k záveru: „Tento sa rúha.“ Ich myšlienky sa však nevymykajú vnútornému pohľadu Ježiša, ktorý pozná ich srdcia, a preto im hovorí: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach?“

Dnešné evanjelium nám pripomína, že príčinou hriechu je nedostatok viery, modloslužba, absolutizovanie živlov sveta. Deje sa to aj v našom živote vtedy, ak sa rozhodujeme podľa kritérií múdrosti tohto sveta. Modlime sa dnes o schopnosť riadiť sa v živote kritériami Božieho slova.

Fr. Šimon, OP