Jn 6, 60-69

„Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Prečo? Lebo účasť na Božom živote, Ježiš podmienil účasťou v jeho tele a krvi. V oddelení tela a krvi, to znamená v smrti. Veľa učeníkov sa stiahne a odchádza od Ježiša, kvôli nárokom spočívajúcim v nasledovaní. Necítia sa na to, aby sa včlenili do Ježišovej histórie. Títo ľudia boli ochotní nazvať ho prorokom, ktorý mal prísť, dokonca židovským kráľom. Keď im Ježiš zjavil cestu ku kráľovstvu, k absolútnej moci nad smrťou, stiahnu sa a pohoršení od neho odchádzajú.

Pohoršenie spôsobujúce pád tých, ktorí nie sú pripravení prejsť od náboženského nadšenia k rozhodnutiu viery. Náboženstvo môže byť miestom zázrakov, ale viera je miestom osobného rozhodnutia a prijatia kríža. Nie je povedané, že Ježišova reč je nezrozumiteľná. Tvrdosť Ježišovej reči spočíva v tom, že od človeka vyžaduje odpoveď. Je až príliš zrozumiteľná. Viera však začína od počúvania k nasledovaniu. „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10, 27)

„Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili.“ (Jn 6, 66) Šiesta kapitola, šesťdesiaty šiesty verš. Tri šestky, číslo šelmy, alebo číslo človeka, ako sa píše v apokalypse. (Zj 13, 18) Peklo, to je, opustiť Ježiša a viac s ním nechodiť. Ježiš nehovorí počkajte, vysvetlím vám, ako som to myslel, len ostaňte pri mne. Ale Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Ježiš nechce, aby sme zostali sami v zápase o život. A čo chceme my?

Fr. Šimon OP