Návrat človka k Bohu - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 13, 10-17

„Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.“ Ježišov zrak sa zastavil na nej. Jeho zrak je ako svetelný meč, ktorý preniká do srdca a nenechá nič takým, ako bolo predtým.

Ježiš v zhrbenej žene vidí predovšetkým jej neschopnosť pozdvihnúť oči k nebu a viesť slobodný dialóg s Bohom, tvárou v tvár, ako priateľ s priateľom. Preto, keď ju zbadal, tak ju zavolal. Presne tak, ako keď povolával apoštolov. Učinil ju blízkou, aby ju premenil v najbližšiu, a mohol jej dať najavo, že sa chce s ňou deliť s jej stavom pokorenia.

Zrak, dotyk, slovo, sú tri základné zmysly v ľudských vzťahoch. Ježiš ich všetky používa v stretnutí so zhrbenou ženou. „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Vkladaním rúk sa dokonáva zmena kvality, čím bola prv a čím je teraz. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.

Fr. Šimon OP