Lk 13, 1-9

„Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám.“ Dnešné evanjelium nechce skúmať to, kto je zodpovedný za nešťastie, ktoré sa deje v dejinách. To, na čo upriamuje pozornosť dnešné Božie slovo, je osobná zodpovednosť za svoj život.

Naučiť sa čítať osobné dejiny, v ktorých je ukrytá akoby bezvýznamná každodennosť, ale aj situácie nepredvídateľné, tragické. Jeden znak ostáva nemenný, je ním prítomnosť výrazného pozvania, niekedy až príkazu, zmeniť svoj život. „Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“

Každý historický fakt, každá udalosť v dejinách nesie v sebe posolstvo a istý odkaz. Jedná sa o tajomnú snahu Boha dotknúť sa nášho srdca. Ak sa pod vplyvom udalostí dejín začíname meniť v myslení a správaní, využili sme príležitosť a prijali pozvanie k večnému životu.

Fr. Šimon OP