Premenenie na hore tábor - akad. maliar Ladislav ZáborskýDnes slávime sviatok Katedry svätého Petra, pápežský úrad. Katedra súvisí s učením. Aký je teda obsah učenia Cirkvi? Odpovedať na otázku, kým je Ježiš. Spoločenstvo vo viere je možné budovať len s tými, ktorí vedia, kto je Ježiš. Ktosi vraj hľadal dokonalú Cirkev. Iba do takej chcel vstúpiť. Iný mu na to hovorí: „Dokonalá Cirkev nejestvuje. A keby aj jestvovala, akonáhle by si do nej vstúpil, prestala by byť dokonalá.“

Teda ako a s kým budovať Cirkev, spoločenstvo viery v dobe, keď stúpajú odchody z Cirkvi? Keď je hlboko rozdelená a ako spoločenstvo trpí? Na tom, kto vie, kým je Ježiš. To bola hlavná kvalifikácia Šimona, ktorého Ježiš pomenoval Petrom – Skalou. „A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ Šimon čerpal z hlbokej skúsenosti viery a vzťahu s Otcom.

Poznávať Božie slovo znamená poznávať Krista. Lebo nespoznáme seba, ak nebudeme poznávať Krista. Peter sa dozvedel, kým skutočne je, vtedy, keď v Ježišovi rozpoznal Mesiáša, Božieho Syna. Poznanie Ježiša vedie k poznaniu seba. Možno to znie čudne, ale tak to je. Kto nepoznáva Boha, bude mať problém s vlastnou totožnosťou. A to môže spôsobiť v živote veľa útrap. Boh Otec chce každému človeku zjaviť svojho Syna. Dajme mu k tomu príležitosť.

Krásu Cirkvi pekne vyjadril svätý Ambróz, biskup (340-397): „Cirkev nežiari svojím vlastným svetlom, ale Kristovým. Čerpá svoju nádheru zo Slnka spravodlivosti.“

Fr. Šimon OP