Jn 7,1-2. 10,25-30

Možno máte skúsenosť, že keď sa blíži nejaký termín, napríklad skúšky, tak s blízkosťou skúšky rastú stres a pochybnosti, či som dostatočne pripravený na ten dôležitý moment. Podobne aj pri Ježišovi, všetci cítia, že sa blíži niečo dôležité. Že už je blízko chvíľa, keď sa odhalí, či je skutočne Mesiášom alebo nie. Pochybnosti a neistota sú často znakom toho, že si prechádzame niečím hlboko osobným. No pri takýchto premenách nie je výsledok nikdy vopred istý. Môže smerovať k tomu, že nás premôže strach a obavy. Môžeme si nechať zatvrdiť srdce na základe našich predsudkov. No môžeme tiež prehĺbiť svoje poznanie, dôveru a úctu. Ježiš nás chce sprevádzať na tejto ceste prehlbovania života skrze – poznanie, že od Boha vychádzame a k nemu sme pozvaní vrátiť sa; dôveru, že nás na tejto ceste sprevádza; úctu, ktorá napriek ťažkostiam života nestráca z očí dobro a lásku prameniacu z Boha a prežívanú s ľuďmi.

Pane, premieňaj nás na svoj obraz. 

Fr. Irenej, OP