Povolanie sv. Matúša Caravaggio„Keď potom vyšiel von a videl.“ Ježiš vyšiel z domu Šimona, kde uzdravil ochrnutého. Kvôli zástupu museli rozobrať strechu, aby ho priniesli pred Ježiša. Ježiša nezaujíma zástup, ale konkrétny človek, ktorý nie je v zástupe, kto nie je v cirkvi. Preto vyšiel von a videl.

„Na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho.“ Človek, ktorý je ponorený do dynamiky rastu svojho biznisu. Na inom mieste Ježiš povedal, že ľuďom je nemožné obrátiť boháča. Je to však možné Bohu. (Lk 18, 27) Dnešné evanjelium nám predstavuje ďalší z beznádejných prípadov. Ako ochrnutý k lôžku, tak bol pripútaný Lévi k peniazom. Ale aj takýto človek sa môže nanovo postaviť životu v slobode, ak ho stretne pohľad a slovo Ježiša.

Lévi bol doslova vzkriesený vďaka jednému pohľadu. Cítil sa tak dotknutý a preniknutý láskou, že zabudol na všetko. Našiel to, čo hľadal celý život. Odteraz už nič iné nemá pre neho takú cenu. „Vstal, opustil všetko a išiel za ním.“ Spokojný aj prekvapený, okamžite organizuje hostinu a pozýva všetkých. Ježiš je samozrejme súčasťou Léviho radosti. Nevieme, kto sa teší viac, či Lévi, ktorý sa cíti skutočne slobodný, či Ježiš tešiaci sa z nájdenia stratenej ovce. Lenže prichádzajú tiež tradicionalisti, ako zvyčajne, farizeji a učení v Písme, ktorí šomrú. Obracajú sa na Ježišových učeníkov: „Je toto vôbec možné? Jete a pijete s hriešnikmi? Nehanbíte sa šliapať po svätých pravidlách? Čo je to za učiteľ, ten váš Ježiš?“ Ježiš to počuje a odpovedá: „Povedzte mi, či zdraví idú za lekárom alebo chorí? Potrebujú odpustenie spravodliví alebo hriešnici?“

V kostole sv. Ľudovíta Francúzskeho v Ríme je zaujímavý obraz, Povolanie svätého Matúša, ktorý namaľoval Caravaggio (1571-1610). Ježiš vstupuje do krčmy, v ktorej za stolom s partiou známych sedí mýtnik Lévi. Ježiš ho preniká pohľadom a Lévi mu nedokáže uniknúť. Zdá sa, akoby si v duchu hovoril: „Chceš práve mňa?“

Fr. Šimon OP