Lk 17, 1-6

„Nie je možné, aby neprišli pohoršenia ale beda tomu, skrze koho prichádzajú.“ Pohoršiť, to je pričiniť sa o to, že sa niekto stane horším. V gréckom jazyku to znamená byť ako kameň, na ktorom je možné potknúť sa, stať sa prekážkou; nástraha, pasca pre iného.

„Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.“ (Mk 9, 42)

Aj rodičia môžu byť pre svoje deti pohoršením. Robia ich horšími v takých prípadoch, ak im síce hovoria, že treba zachovávať Božie prikázania, ale sami ich nezachovávajú, ani sa o to neusilujú. Modlime sa dnes o dar živej viery.

Fr. Šimon OP