Vzkriesený Kristus a apoštoli - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 14, 27-31

„Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ Nenechajte sa znechutiť, nebuďte pesimisti, ani porazenými, hovorí nám dnes Ježiš. Vo vašom srdci nech je miesto jedine na môj pokoj. Odchádzam, ale vrátim sa.

Pokoj je posledné slovo Ježiša pred svojou smrťou, ale aj prvé slovo zmŕtvychvstalého. Pokoj nie je neprítomnosť vojny, ale ovocie Ježišovho utrpenia a smrti. Je odstránený múr nepriateľstva medzi človekom a Bohom. Ak je niekto blízko odchodu, zanecháva po sebe pamiatku, ktorá ostáva v pamäti pozostalých. Ježiš necháva záruku pokoja, ktorú predpovedal viackrát pred smrťou, ktorú opakujeme pri svätej omši. „Pokoj vám dávam ako záruku, chráňte si ho. Zmieril som vás s Bohom, dovoľte Bohu, aby vás zmieril medzi sebou.“

Zostávajte v mojom pokoji, ktorý je iný, ako dáva svet. Ak niekto patriaci svetu praje inému pokoj, a nie je otvorený pre Toho, ktorý jediný ho môže dať, je klamár. Lebo čokoľvek dáva, čo praje svet, nie je pokojom, ale jeho protikladom, dokiaľ nie sú odstránené všetky prekážky. Je to nanajvýš zdvorilostný pozdrav, ktorý nič nemení na bytostnom postavení človeka. Keď nám Ježiš praje pokoj, tak ho zároveň v nás tvorí. Lebo slovo Zmŕtvychvstalého je stvoriteľské. „Ja vám nedávam, ako svet dáva.“

Fr. Šimon OP