ChliebJn 6, 22-29

„Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.“ Starosti a práca zaobstarať obživu pre vlastnú rodinu je najdôležitejšia činnosť prevažnej väčšiny ľudí. Ježiš nemieni zľahčovať zásluhy tých, ktorí sa takým spôsobom namáhajú.

Ale vo všetkom viditeľnom je potrebné odkrývať tajomstvo, ktoré je v nich skryté. Každé dobré dielo má svoj rytmus, ktorý sa nesmie zastaviť.

Práca o každodenný chlieb sa má stať prácou o večné hodnoty. Oboje sa dá dobre spojiť. Kto má pred očami duchovný rast a bohatstvo, nezanedbáva svoje každodenné povinnosti v tomto živote, ale dáva im náplň.

Fr. Šimon OP