Najväčší milosrdný Samaritán - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 8, 5-17

„Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ Prečo? To je prvá otázka, aká sa v nás rodí, keď začíname trpieť. Viktor Frankl (1905-1997) povedal: „Človek nebude šťastný na tejto zemi dovtedy, dokiaľ sa nenaučí múdro trpieť.“ Neprišiel na túto odpoveď pri zelenom stolíku.

Bol väzňom v koncentračnom tábore Auschwitz, kde spoznal, že okrem neľudských životných podmienok boli na tomto mieste ľudia, ktorí sa dokázali rozdeliť so svojím jediným kúskom chleba, vzdať sa kúska handry, aby zaodiali niekoho zo spoluväzňov a okrem toho vyžarovali akýmsi nepochopiteľným svetlom na iných.

Je možné trpieť a byť šťastným? Existuje len jedna cesta, prijať, že od chvíle zmŕtvychvstania Ježiša Krista v absurdnosti utrpenia sa ukrýva istý zmysel. Boh chce naše zdravie a život. Múdro trpieť znamená najskôr súhlasiť aj s utrpením. Na tom spočíva veľkosť človeka, že dokáže prekročiť seba, dokonca aj keď padá na ceste.

Fr. Šimon OP