Krajinka - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 15, 12-17

„Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ Človek je a zostáva človekom, aj keď sa krstom stal Božím dieťaťom a do jeho srdca bola rozliata Božia láska (Rim 5, 5). Duševne zdravý človek má lásku k sebe. „Miluj blížneho ako seba samého!“ Kto nemiluje seba, sotva bude milovať druhého. Lásku k sebe treba očisťovať od sebastredného egoizmu. Oprávnený nárok lásky k sebe, alebo túžbu po prijatí, akceptácii vlastnej osoby, má kresťan mať.

Ako máme prejavovať lásku agapé? Príkladom je svätá Katarína Sienská (1347-1380). Trápila ju myšlienka, ako sa môže odplatiť Ježišovi za jeho lásku. Hovorila mu: „Pane, ty ma miluješ, a sám nič z toho nemáš, lebo ja sa ti nemám ako odvďačiť. Aj ja by som aspoň jedenkrát chcela urobiť pre teba niečo úplne nezištne, bez odmeny.“ Ježiš jej odpovedal: „Mne samému nemôžeš poslúžiť v ničom, ale môžeš pomáhať svojmu blížnemu. Je možné, aby si milovala nezištne, bez akejkoľvek odmeny odo mňa samotného. Postavil som po tvojom boku blížneho, aby si mohla jemu robiť to, čo chceš urobiť mne. Môžeš ho milovať nezištne, bez odmeny, bez výhody.“ Katarína hneď bežala do útulku pre malomocných…

Milovať nezištne môžeme i my, máme okolo seba dosť „malomocných“ na lásku, ktorí sa nám nemajú čím odvďačiť. A tým môžeme rásť v láske Božej. Úlohou kresťana je zušľachťovať v sebe ľudskú lásku (eros) a rásť v Božej láske (agapé).

Prebraté z https://blog.postoj.sk/8055/laska-bozia-a-ludska.

Fr. Šimon OP