Kristus - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 8, 51-59

Židovská tradícia si dobre pamätala Abrahámovu reakciu na to, keď sa dozvedel, že sa mu narodí syn: padol na tvár a smial sa. Svojmu vytúženému synovi dal meno Izák, čo znamená smiech. Ježiš nadväzuje na túto tradíciu, keď hovorí, že Abrahám bol plný radosti z naplnenia všetkých svojich očakávaní v Kristovi: zaplesal, že uvidí svoj deň. Iste, Izákovo narodenie bolo obrovskou radosťou pre Abraháma, ale oveľa väčšou radosťou nielen pre neho, ale pre celý Izrael je príchod dlho očakávaného Mesiáša. Vytúženého Syna, ktorý nakoniec bude obetovaný. Tento rozhovor so Židmi je jedným z miest, kde Ježiš neskrýva svoj božský pôvod, ale pripomína: Prv ako bol Abrahám, Ja som. „Ja som“ je meno, ktoré Mojžišovi zjavil o sebe Boh. Židia však pred tým menom nepadnú na tvár a nezajasajú, ale svojho Boha vyženú kameňmi. A onedlho si na smrť odsúdia svojho vytúženého Syna.

Pane, pomôž nám vidieť v tebe naplnenie očakávaní od nášho života.

Fr. Damián, OP