modlitbaMt 6, 7-15

“Vy sa budete modliť takto: Otče.” Apoštoli prosia Ježiša, aby ich naučil modliť sa. Ježiš im odovzdáva skúsenosť Otcovej lásky. Prvé slová dvanásťročného Ježiša svojim rodičom: „Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 49) Posledné Ježišove slová na kríži: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23, 46)

V modlitbe srdca podľa starca Serafíma z hory Athos je aj takýto rozhovor: „Otec Serafím bol stále zdržanlivejší. Cítil, že mladý muž robí pokroky v rozjímaní a modlitbe. Viackrát videl, ako mu tvár zalievajú slzy, keď sa modlil za ľudí v ich ťažkostiach: “Môj Bože, čo bude s hriešnikmi? …”

Jedného dňa k nemu ten mládenec prišiel a opýtal sa ho: „Otče, prečo nič nepoviete o Ježišovi? Ako sa on modlil a rozjímal. V modlitbe často vyslovujeme jeho meno. Prečo ho nikdy nespomeniete?” Otec Serafím mu povedal: „Tomu ťa môže naučiť len Duch Svätý.” (Lk 10, 22) Musíš sa stať synom, ak sa chceš modliť ako Syn. Musíš prežívať rovnakú dôvernosť s tým, koho nazýva svojím a naším Otcom, ako ju prežíva on.

Fr. Šimon OP