Svetlo z neba - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 8, 5-11

Advent je časom, v ktorom zaznieva túžba Boha po človeku. Boh túži po tom, aby zaznelo z našej strany: „Vojdi, nestoj vo dverách, ale poď ďalej, buď súčasťou môjho života.“

V dnešnom evanjeliu Ježiš stretáva rímskeho vojaka, pohana, okupanta. Krátko predtým uzdravil malomocného (Mt 8, 2). Teda Ježiš chce vstúpiť do chorých a hriešnych oblastí nášho života. Nechce byť len tam, kde ho oslavujeme, velebíme… Chce nás uzdraviť z našich slabostí, chorôb, hriechov… Záleží mu na stretnutí hlavne v týchto odľahlých oblastiach nášho života.

Dnes veľmi silno zaznieva Ježišov príchod cez slovo: „Povedz iba slovo a môj sluha ozdravie“. Rímsky vojenský dôstojník verí, že Ježišovo slovo má v sebe uzdravujúcu moc. Ježišovo slovo neprináša iba poznanie, múdrosť či obsah. Ježišovo slovo je naplnené láskou, silou, milosťou. Má moc našej aktivácie a premeny. „Maranatha – Pane, príď.“

Fr. Šimon OP