Pozývame birmovancov a všetkých mladých aj dospelých, ktorí by chceli pomôcť s táborom, na stretnutie animátorov v utorok 21. 6. po večernej sv. omši v pastoračnej miestnosti kláštora.

Denný farský tábor Zvolen-Západ 2022