Mt 6, 7-15

Najdôležitejšie v modlitbe „Otče náš“, nie je to, či ju vieme naspamäť, ani to, koľkokrát denne ju recitujeme. Čo je teda dôležitejšie? Čo s nami táto modlitba robí? Ježiša modlitba menila. „Tvár Mu žiarila sťa slnko, a rúcho jeho zbelelo ako svetlo“. (Mt 17, 2) Mnohí sme veľa počuli o sile modlitby. Dosvedčujeme ju v sebe?

Naša modlitba dôjde k Otcovi iba vtedy, ak je vyslovovaná s tým zámerom, s akým nám bola odovzdaná. Aké je zameranie modlitby „Otče náš“? Stať sa dieťaťom Boha. Je modlitbou siedmich prosieb. V strede je prosba o chlieb každodenný.

Sedem prosieb v modlitbe „Otče náš“ symbolizuje sedemramenný svietnik – Menoru, ktorý bol v starom zákone znakom rajského stromu života. Z neho čerpali veriaci svetlo, predĺženie života. V strede svietnika bol plameň najsilnejší, najdôležitejší, dával najviac svetla. V modlitbe „Otče náš“ je v strede prosba o každodenný chlieb. Ale ten chlieb nie je obyčajným chlebom, ako pripomína svätý Cyprian z Kartága (200-258). On hovorí, že je to chlieb Eucharistický. Ježišu, nauč nás modliť sa.

Fr Šimon, OP