Svätý František SaleskýSpoluzakladateľ Kongregácie sestier Navštívenia Panny Márie, duchovný spisovateľ
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 21. august 1567, zámok Sales, Savojsko;
Smrť: 28. december 1622 (55 ročný), Lyon, Francúzsko;
Beatifikácia: 8. január 1662, Inocent X.;
Kanonizácia: 19. apríl 1665, Alexander VII.;
Sviatok: 24. január

Životopis: Narodil sa ako najstarší z dvanástich detí v savojskej šľachtickej rodine, študoval v Annecy a neskôr v Paríži, kde sa stretol s učením Jána Kalvína o predestinácii, ktoré ho silne ovplyvnilo. Prijal ho s takou vážnosťou, že pochyboval o svojom živote a dostal sa do hlbokej osobnej krízy. Roku 1587 pri modlitbe náhle pochopil, že Boh je láska a že teda čokoľvek sa s ním v živote stane, bude to pre jeho dobro. Roku 1593 bol vysvätený za kňaza. Na základe vlastného zážitku sa snažil presviedčať kalvínov v Savojsku, aby sa vrátili ku katolíckej viere, ale pretože účasť na jeho kázňach sa niekde prísne trestala, začal používať tlačené letáky a písal si s mnohými ľuďmi. V roku 1602 bol menovaný za biskupa do Ženevy so sídlom v Annecy. Pôsobil nielen duchovnou hĺbkou, ale i neobyčajnou láskavosťou a optimizmom. K druhým bol dokonale láskavý a ohľaduplný, sám ku sebe prísny, pretože láska k Bohu a k ľuďom mala u neho vždy prednosť. Bol pravým pastierom kňazov i veriacich. Roku 1604 sa stretol s Janou Františkou de Chantal, ktorá s jeho pomocou založila rehoľu Navštívenia Panny Márie. Roku 1609 vyšiel jeho Návod ku zbožnému životu (Filotea) a roku 1616 jeho hlavné teologické dielo Traktát o Božej láske (Teotimus). Zomrel z lásky vyčerpaním.

Pomoc: patrón žurnalistov novinárov a katolíckych spisovateľov, pracovníkov v médiách, saleziánov, katolíckej tlače, nepočujúcich;

Nábožnosť, ak je pravá a úprimná, vonkoncom nič neničí, ale všetko zdokonaľuje a završuje. Lebo ako všetky drahokamy ponorené do medu sú jasnejšie a žiarivejšie, každý podľa svojej farby, tak sa aj človek vo svojom povolaní stáva lepším a dokonalejším, ak ho spája s nábožnosťou.“ (sv. František Saleský)

Priebeh pobožnosti uctenia sv. Františka Saleského si môžete vypočuť tu.