Svätý Mikuláš de Flüe, pustovník, relikviaNárodný svätec Švajčiarska, mierotvorca, mystik
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 1417, Flüeli, Sachseln, Švajčiarsko;
Smrť: 21. marec 1487 (70 ročný), Sachseln, Švajčiarsko;
Beatifikácia: 8. marec 1669, Klement IX.;
Kanonizácia: 15. máj 1947, Pius XII.;
Sviatok: 21. marec

Životopis: Pochádzal z roľníckej rodiny. Svoje meno má podľa rieky Flüe, ktorá tečie blízko jeho rodiska. Od malička mal záľubu v samote a modlitbe v tichu. Päťdesiat rokov žil vo svete. Pracoval ako sedliak na svojom vlastnom pozemku. V rokoch 1440 – 1444 sa zúčastnil vojny proti Zürichu a v roku 1460 proti Thurgau. Neschvaľoval nespravodlivosť, krutosť a vraždenie nevinných. Veľmi mu záležalo na dobre vlasti. Okolo roku 1444 sa oženil s Dorotou Wyss, s ktorou mali desať detí. V roku 1459 sa stal radným v kantóne Obwalden a zároveň starostom dediny, kde žil. Všetci si ho vážili, bol známy ako spravodlivý a múdry človek. Ale vo vnútri váženého muža žil nepokoj, ktorý ho nabádal opustiť svetskú činnosť a odísť do samoty a do väčšej Božej blízkosti. Odmietol politickú kariéru, ktorú mu núkali. Keď sa prvýkrát zdôveril manželke o svojej túžbe stať sa pustovníkom, zdesene to odmietla, no nakoniec súhlasila. V roku 1467 s jej súhlasom sa Mikuláš vzdal všetkých funkcií, ktoré mal, opustil svoju rodinu a odišiel ako pustovník do samoty. Jeho najmladšie dieťa malo vtedy jeden rok. Usadil sa neďaleko domova – v Ranftschluchte, kde žil 19 rokov jednoduchý život modlitby a pokánia. Neprijímal žiaden pokrm, žil len z Eucharistie, čo bolo preverené aj miestnym biskupom. Aj v tomto stave neprestal byť pre svojich krajanov radcom a mierotvorcom. Sila jeho modlitby, jeho hlboké spojenie s Bohom a teologická jasnosť boli pre jeho súčasníkov zázrakom, ktorý ich priťahoval a desil zároveň. Mnohí ľudia za ním prichádzali, aby ho žiadali o radu. Navštevovali ho aj politici a predstavitelia občianskeho života. Na zhromaždení v Stans v roku 1481 bol sprostredkovateľom mieru. Zabránil tak krvavej občianskej vojne medzi švajčiarskymi kantónmi. Zomrel v náručí svojej manželky. Pochovaný je vo farskom kostole v Sachseln. Mikuláš bol jedným z posledných veľkých mystikov stredoveku.

Pomoc: patrón Švajčiarska; orodovník za dobrých politikov;

„Ak mám pokoru a vieru, nemôžem zlyhať.“ (sv. Mikuláš de Flüe)