Lk 10, 1-9

„Posielam vás ako baránkov medzi vlkov“. Prečo Ježiš vystavuje svojich priateľov takému veľkému nebezpečenstvu? Robí to preto, aby boli vo svete podobní jemu.

Úloha kresťana je byť vo svete kvasom, ktorý sa stratí vo vymiesenej múke, aby umožnil rásť cestu. Ako pšeničné zrno vhodené do zeme odumiera, aby mohol vzklíčiť nový život. Baránok vo svete vlkov je vystavený smrteľnému nebezpečenstvu.

Ale ich prítomnosť vo svete vlkov pripomína, že jestvujú aj iné hodnoty než lesť či hrubá sila. Je to sila bezbranných, ktorí svoju nádej vkladajú v dobro a spravodlivosť. Svet plný vlkov, v ktorom by nebolo baránkov, by bol svetom beznádeje, svetom odsúdeným na vzájomné ničenie sa osôb, ktoré ho tvoria.

Fr. Šimon, OP