Kristus vedie dušu k svetlu - akad. maliar Ladislav ZáborskýMk 10, 46b-52

„Syn Dávidov.“ V tomto zvolaní Bartimej vyjadruje vnútorný zrak. Ježiš si všíma vieru žobráka na kraji cesty, ktorého ľudia odstrkujú, „aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal“. Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ „A hneď videl a šiel za ním po ceste.“

Slepec Bartimej je blízky každému človekovi, možno aj s výborným telesným zrakom, nasýteným obrazmi, farbami a blahobytom. Lebo Ježiš chce dať ľuďom zrak úplný, siahajúci do hĺbky ich existencie.

Prečo sa mnohí ľudia míňajú so „Synom Dávida“? Lebo je náročné čakať s prázdnymi rukami a prosiť o milosť. Nič nesúriť, nemanipulovať. Nech nám príklad Bartimeja pomáha vytrvať v takomto postoji.

Fr. Šimon OP