Božia školaLk 6,36-38

V dnešnom úryvku evanjelia počujeme veľa morálnych povzbudení o: neodsudzovaní, nesúdení, odpúšťaní, dávaní v plnej miere. Niekomu by sa mohlo zdať, že je to nejaká idealizácia človeka, ktorý má nekonečné zásoby trpezlivosti, obetavosti, láskavosti a milosrdenstva. A hoci tento text hovorí o týchto kvalitách a morálnych hodnotách, tou podstatnou vetou textu je: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ Evanjelium nás pozýva vstúpiť do Božej školy, kde sa týmto hodnotám môžeme učiť. Nie my sme nevyčerpateľní, ale Boh. A pri ňom sme pozvaní obnovovať sa v jeho milosrdenstve, aby sme tak aj uprostred životných ťažkostí mohli osláviť Božie meno. To je predchuť zmŕtvychvstania.

Pane, uč nás dobrom premáhať zlo.

Fr. Irenej, OP