VečnosťJn 6, 44-51

Eucharistia v sebe ukrýva silu schopnú premôcť smrť. Ježiš nám to hovorí zreteľne: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky.“ Ježiš veľmi túži po tom, aby sme zazreli večný život v našom svete.

Lenže čím viac sa Boh snaží priblížiť človeku, tým viac sa to ľuďom zdá nemožné. A šomrali jeho súčasníci a šomrú mnohí aj v dnešnej dobe, že také niečo je nemožné. Ježiš napriek tomu aj dnes vychádza ku každému človeku so srdcom na dlani. Predovšetkým chce vojsť s každým človekom do veľmi blízkeho vzťahu.

Svätá Terézia Avilská (1515-1582) povzbudzovala ľudí k tomu, aby sa nebáli pracovať na vzťahu s Ježišom. Aby si predstavili Pána, ktorý už stojí pri nich s láskou a pokorou a chce ich učiť. Len hľadieť na Neho, nič viac nechce, a kto bude chcieť, nájde ho. „Všetkých bude učiť sám Boh.“ (Iz 54, 13)

Fr. Šimon OP