Mk 1, 21-28

„V sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením“. Ježiš sa chce dotknúť sŕdc poslucháčov, aby nestratil definitívne svoj ľud. Izrael sa zmieta, nevie si sám so sebou poradiť, obrazom je posadnutý človek. Ježiš mu pomáha slovom, ktoré sa spočiatku javí šokujúco a vyvoláva strach, ale nakoniec odstraňuje prekážky. „Mlč a vyjdi z neho!“

Dejiny Izraela sú zo strany Boha neustálym začínaním nanovo. Nejedná sa však o stalking, nebezpečné egoistické prenasledovanie milovanej osoby odmietnutou. Božie „obťažovanie“ je oveľa viac milujúcou prosbou. Boh je ten, kto miluje človeka vždy a v plnej miere mu preukazuje úctu a rešpekt. A hoci nemá vyhraté, tak rešpektuje čas, kým človek vyjadrí vytúžený súhlas.

Obrátenie je odpoveďou človeka na Božie volanie. Proces odtrhnutia sa od starého spôsobu života nie je selanka. Opustenie pozemských kritérií a zakorenenie sa človeka v Bohu, teda proces obrátenia, sa spája s bolesťou, niekedy aj utrpením. „Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.“

Fr. Šimon OP