prázdny hrobJn 20,2-8

„Neveriaci“ Tomáš potreboval stretnúť zmŕtvychvstalého Krista a dotknúť sa jeho rán, aby v neho uveril. Ján vo svojom evanjeliu opisuje inú scénu, ktorá ho priviedla k osobnej skúsenosti viery v Krista. Prázdny hrob, do ktorého nazrel, no nevošiel doň. Až keď Peter vchádza do prázdneho hrobu a vidí poskladané plachty, vtedy vstupuje aj Ján do tajomstva prázdneho hrobu podobne ako veľkňaz do svätyne svätých v jeruzalemskom chráme. A rovnako ako zľutovnica na arche zmluvy bola najposvätnejším miestom prítomnosti Boha medzi Židmi, hoci nad ňou bolo prázdno, tak prázdne miesto uloženia Ježišovho tela s poskladanými plachtami po stranách sa stalo miestom, ktoré „videl a uveril“. Potrebujeme dar Ducha, aby sme videli a uverili tak v tajomstvo zmŕtvychvstania, ako aj vtelenia.

Pane, daj nám oči viery, aby sme poznali v tvojom Duchu tajomstvá spásy.

Fr. Irenej, OP