BibliaJn 4,43-54

Tieto dve slová sú v Ježišovom príbehu veľmi spojené. A hoci si v dnešnom evanjeliu s ťažkým srdcom povzdychne: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte,“ on sám pomaly pripravuje svojich poslucháčov, aby mali pozorné srdcia na dve dôležité znamenia, ktoré budú vzbudzovať a posilňovať vieru. Tým prvým znamením je Eucharistia ako konkrétny znak Božej prítomnosti medzi ľuďmi. Tým druhým znakom je jeho kríž ako znak jeho sebaobetavej lásky pre spásu sveta a každého z nás. Preto po Veľkej noci, keď sa stretá Ježiš s Tomášom a on sa ho dotýka, Tomáš vyzná: „Pán môj a Boh môj.“ A Ježiš odvetí: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Pane, posilňuj našu vieru svojimi znameniami.

Fr. Irenej, OP