Nevidieť smrťJn 1,47-51

Záleží na tom, čo a ako vidíme. Natanael ešte ani nevidel Ježiša, a keď mu povedali, že je z Nazareta, buď s vtipom, alebo skôr s povýšenosťou povedal: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?“ Keď Ježiš videl Natanaela, povedal: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Žeby Natanaela predchádzala nejaká výnimočná povesť? O tom nevieme. Vieme však, že v Ježišových očiach sa odzrkadľuje nielen súčasný stav človeka, ktorého vidí, ale aj to, kým môže byť. Boh vidí to, čo do človeka zasial, a chce, aby sa to dobro v živote človeka aj uskutočnilo.

No Ježiš robí ešte ďalší krok. Pozýva Natanaela, že ak ho bude nasledovať, uvidí „Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka“. V Ježišovi uvidí pravdu, lásku, obetu, vernosť a iné v takej miere, že bude môcť podobne ako Jakub povedať: „Tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba!“ (Gn 28,17|

Pane, daj mi oči, ktorými by sme videli; uši, ktorými by sme počuli; a ústa, ktorými by sme hlásali slovo spásy. (úryvok z dominikánskeho požehnania)

Fr. Irenej, OP