cudzoložnicaJn 8, 1-11

„Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi… Znovu sa zohol a písal po zemi.“ Tým, ktorí chcú, aby odsúdil tú, ktorá je vinná, povedal: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ Nevinný Ježiš sa skláňa k tým, ktorí sú vinní.

„Ježiš zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.“ Úbohá, oklamaná žena, prach zeme a Ten, ktorý do jej života vtláča svoju stvoriteľskú stopu. Z prachu tvorí nový život. (Gn 2, 7) Vďaka Ježišovi sa táto žena môže opäť tešiť životu.

„Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Žena je prekvapená jeho spolucítením s ňou v jej osamotení. Sklonil sa k zemi, aby sa jej priblížil a delil s jej pokorením. Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ Je to jej najvrúcnejšie prijatie. „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Ten, ktorý jediný je bezhriešny a ktorý mal dôvod odsúdiť, to neurobil.

Fr. Šimon OP