Jn 17, 11b-19

„Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ Svet v dnešnom evanjeliu označuje ľudí vzdialených od Boha, ktorí nepoznajú cestu do večného života. O svojich učeníkoch Ježiš hovorí, že oni už nie sú zo sveta, hoci naďalej žijú vo svete. Nie sú zo sveta v tom zmysle, že už nie sú vzdialení od Boha ale vďaka Božiemu slovu a posväcujúcej sile milosti sú čoraz bližší Bohu.

„Svet ich znenávidel.“ Je to podobná reakcia, ako keď diletanti znenávidia pravého majstra, ktorý sa objaví medzi nimi. Už samotná jeho prítomnosť ich usvedčuje z neodbornosti, diletantizmu. Podobne ľudia zvyknutí na spôsob života, akoby Boha nebolo, sa cítia znepokojení a ohrození, keď sa uprostred nich objaví človek, ktorý rešpektuje Božie prikázania, ktorý stavia Pána Boha na prvé miesto.

„Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta.“ Ježiš nechce dopustiť, aby sa jeho učeníci od sveta izolovali. Naopak, posiela ich do sveta, podať ruku nejednému z tých, ktorí ich spočiatku nenávidia.

Stáva sa, že ťažko choré dieťa považuje lekára za svojho nepriateľa. To ale nikdy nie je dôvod, aby lekár prestal zachraňovať dieťa. Podobná je nenávisť, ktorá stretáva Kristových učeníkov za to, že sa nezhodujú s tým, aby sa vzdali svojej viery kvôli iným názorom, ani neprispôsobujú prikázania Boha podľa chúťok doby.

Fr. Šimon OP