Duch Boží - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 15, 26-16, 4a

„…keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.“ V predchádzajúcich veršoch sme počúvali o nenávisti sveta voči Ježišovi a jeho učeníkom. Veľká dráma bude sprevádzať Ježišových priateľov, ich konanie dobra bude odmenené zlom. Ježiš hovorí, že kto zakúša nezaslúžené utrpenie, tomu daruje svoju najväčšiu moc. Niet väčšej moci ako Duch Svätý, ktorý je vo svete suverén a poradí si s každou situáciou.

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ Tešiteľ je preklad z gréckeho slova (para kaleo – ten, koho privolávam k sebe) a do latinčiny slovom advokát, čiže obhajca. Tešiteľ, o ktorom hovorí Ježiš, je tretia Božská osoba. Je to láska nebeského Otca a Ježiša. Tešiteľ chce byť privolávaný do života človeka, je to význam jeho mena. Ak neprivolávam svojho Advokáta, ostanem sám a nespoznám jeho moc. Je to aj Duch, ktorý demaskuje, odkrýva zlo vo svete. Duch pravdy a pravda je plné zjavenie Boha. Kým je a aký je Boh.

Duch sveta, diabol, nás chce presvedčiť, že Boh je nepriateľ človeka. Je otcom klamstva, ktorý nás chce presvedčiť, že Boh nechce naše dobro a že nás k niečomu núti. Ježiš nám priniesol pravú tvár Otca. Svojou smrťou túto pravdu spečatil. Že sme milovaní bez ohľadu na to, ako nás hodnotí svet. Sme milovaní Bohom bez podmienok. To je pravda, o ktorej nás neustále presviedča Duch Svätý. Duch Svätý koná cez ľudí, ktorí sú na jeho pôsobenie otvorení. Svedectvo učeníkov nepochádza od nich, ale je prejavom Ducha Tešiteľa. Spravodliví sú šťastní nie preto, že trpia, ale preto, že utrpením svedčia o tom, čo je pravda.

Fr. Šimon OP